Trang chủ, Danh mục: Cảm Âm Dễ Học

Cảm âm Happy Birthday

Happy birthday to you
Đô đô rê đô pha mi
Happy birthday to you
Đô đô rê đô sol pha
Happy birthday happy birthday
Đô đô đô la pha mi rê
Happy birthday to you
La la la pha sol pha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *