Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Wordpress

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trong wordpress

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trên wordpress?

Cách 1: Tương tự, bạn cũng có thể đưa trực tiếp vào mã nguồn của wordpress, nhưng thông thường thì không nên đưa trực tiếp như vậy. Ta sẽ thông qua file functions.php của theme để chèn đoạn mã vào. Bạn mở file functions trong theme của mình và thêm vào đoạn code sau:

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trong wordpress

# chống copy
function add_copyright_text() {
if (is_single()) { ?>
 
<script type='text/javascript'>
function addLink() {
 if (
window.getSelection().containsNode(
document.getElementsByClassName('entry-content')[0], true)) {
 var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
 var selection;
 selection = window.getSelection();
 var oldselection = selection
 var pagelink = "<br /><br /> Nguồn dichvninhbinh.com: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>"; //Change this if you like
 var copy_text = selection + pagelink;
 var new_div = document.createElement('div');
 new_div.style.left='-99999px';
 new_div.style.position='absolute';
 
body_element.appendChild(new_div );
 new_div.innerHTML = copy_text ;
 selection.selectAllChildren(new_div );
 window.setTimeout(function() {
 body_element.removeChild(new_div );
 },0);
}
}
document.oncopy = addLink;
</script>
 
<?php
}
}
 
add_action( 'wp_head', 'add_copyright_text');

 

Cách 2: Sử dụng plugin Append Link on Copy

Rất dễ, bạn chỉ cần cài đặt và tùy chỉnh dòng thông báo cho phù hợp với website của mình. Ví dụ, site tiếng việt thì bạn nên thay thế read mode thành xem thêm hoặc nguồn bài viết…

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *