Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Wordpress

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Nếu bạn muốn thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm của Woocommerce plugin thì bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Code: 

add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'custom_related_products_args' );

function custom_related_products_args( $args ) {
  $args['posts_per_page'] = 6; //lấy 6 sản phẩm liên quan
  $args['columns'] = 3; // hiển thị theo định dạng 3 cột
  return $args;
}
 
function woo_related_products_limit() {
  global $product;
  $args['posts_per_page'] = 6; //lấy 6 sản phẩm liên quan
  return $args;
}

 

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *