Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Wordpress

Hướng dẫn thay tên mặc định khi không đề giá trong woocommerce

lien-he

Hưỡng dẫn thay tên mặc định khi không viết giá trong woocommerce. Hưỡng dẫn chỉnh giá liên hệ khi không đề giá trong woocommerce.

Bạn hãy chèn code bên dưới vào thư mục functions.php

Dưới đây là code:

add_filter( 'woocommerce_empty_price_html', 'on_empty_price', PHP_INT_MAX );
function on_empty_price( $price ) {
return 'Giá: Liên hệ';
}

hoặc code khác:

 function lienhe($price) {
if(empty($price)) {
$price = 'Liên Hệ';
}
return $price;
}
add_filter('woocommerce_get_price_html', 'lienhe');

 

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *