Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Wordpress

Cải thiện tốc độ và tối ưu SEO trên thẻ Header trong WordPress

Nếu bạn la người mới sử dụng WordPress chắc hẳn sẽ không biết rằng WordPress đã mặc định chèn thêm rất nhiều đoạn mã không thực sự cần thiết vào phần header của mã nguồn HTML đúng không?Tại sao chúng lại không thật sự cần thiết ? Đơn giản chúng chả mang lợi ích gì cho SEO mà còn làm ảnh hướng tốc độ load site của WordPress khiến các công cụ tìm kiếm khó khăn khi thu thập dữ liệu website của bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một số code nhằm tối ưu, cải thiện tốc độ cho em nó

increase-wordpress-site-speed

Những thành phần nên loại bỏ để tối ưu header

  • Really simple discovery link (rsd_link)
  • WordPress version (wp_generator)
  • RSS feed links (feed_links và feed_links_extra)
  • Link to index page (index_rel_link)
  • wlwmanifest.xml (wlwmanifest_link)
  • Random post link (start_post_rel_link)
  • Parent post link (parent_post_rel_link)
  • Next and previous post links (adjacent_posts_rel_link)
  • WP shortlink (wp_shortlink)
  • WP Emoji

Các bạn hãy copy fil ở bên dưới rồi chèn vào Function.php trong theme lưu lại và view source xem kết quả nhé. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cải thiện tốc độ và tối ưu SEO cho WordPress hơn

Code Header tối ưu cho WordPress

//* Clean WordPress header
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'feed_links', 2);
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3);
remove_action('wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'index_rel_link');
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head, 10, 0');
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );

Nguồn được mình sưu tầm trên internet. Chúc các bạn thành công

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *