Thủ Thuật Web

Bước đầu cài và quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Bước 1: Tạo project PHP với Git Repository Distro-Manager Ta sẽ dùng mã nguồn quản lý file của tác giả IzeroCs tại địa chỉ: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager Điền tên project, ở dòng * Git Repository URL: nhập link sau: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager Xong nhấn Create. Chờ một lát cho quá trình build hoàn thành, bạn sẽ được cấp cho 1 url trỏ đến host của bạn như…

Tiếp tục đọc