Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Web

Bước đầu cài và quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Bước 1: Tạo project PHP với Git Repository Distro-Manager

Ta sẽ dùng mã nguồn quản lý file của tác giả IzeroCs tại địa chỉ: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager

Điền tên project, ở dòng * Git Repository URL: nhập link sau:

https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager

Xong nhấn Create.

Chờ một lát cho quá trình build hoàn thành, bạn sẽ được cấp cho 1 url trỏ đến host của bạn như hình.

https://blogcodon-blogcodon.7e14.starter-us-west-2.openshiftapps.com/

Bước 2: Truy cập vào quản lý file PHP trên Openshift

Bạn vào địa chỉ url mới được cấp, thêm /manager phía sau đường dẫn để truy cập vào host.

Ví dụ: https://blogcodon-blogcodon.7e14.starter-us-west-2.openshiftapps.com/manager

Nhập tên đăng nhâp và mật khẩu mặt định được cấp. Sau khi đăng nhập xong bạn cần đổi thông tin đăng nhập để bảo mật.

Giao diện sau khi login như dưới.

Để up code, bạn nên nén hết lại thành file .zip để up cho nhanh. Up xong bấm vào file nén và chọn giải nén.

Distro-Manager có đầy đủ các chức năng cần thiết để quản lý file cho PHP: Đổi tên, upload file, giải nén, phân quyền, xóa, sửa, sao chép, tạo file mới.

Nguồn: tđ.vn

Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *