Thủ thuật seo

Những trang web kiểm tra copy content ( nội dung trùng lập ) cho bài viết

Ngày này việc kiểm tra Duplicate content ( trùng lặp nội dung ) không thể thiếu cho dân seo chúng ta. Duplicate content là những nội dung bao gồm hình ảnh, video, văn bản xuất hiện hai hay nhiều lần trên cùng một website, trên nhiều trang website khác nhau. Bot của Google sẽ không không thu thập dữ liệu hay bỏ qua…

Tiếp tục đọc

Thủ thuật seo

Mẹo để Viết Nội dung chất lượng

1 Tìm hiểu kết hợp từ khóa Bạn cần phải tìm hiểu sự kết hợp từ khoá để thu hút độc giả vào Blog của bạn. Ví dụ, “Những cách hiệu quả để xây dựng kết chất lượng cao” bao gồm “Những cách hiệu quả” cho độc giả và “Xây dựng Liên kết chất lượng cao” cho công cụ tìm…

Tiếp tục đọc