Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Blogspot

Khắc phục không hiển thị hình ảnh trên Blogger (Blogspot)

Xin chia sẻ tới các bạn cách Khắc phục lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogger (Blogspot) do nhà mạng chặn, Hướng dẫn khắc phục lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogger (Blogspot) do nhà mạng VNPT chặn. Blogspot không hiện ảnh khi sử dụng mạng VNPT.

Cách 1: Chỉnh sửa thủ công
Khi upload ảnh lên bài viết, link ảnh sẽ có dạng *.bp.blogspot.com, bạn chỉ cần chuyển bài viết qua chế độ HTML rồi sửa link đó thành lh3.googleusercontent.com hoặc lh3.ggpht.com
Bạn có thể thay số 3 ( lh3 ) thành lh4, lh5 hoặc lh6
Cách 2: Sử dụng Javascript

Blogspot
Vào Mẫu – Chỉnh sửa HTML
Blogspot
Chèn code  vào trước thẻ </body>

Đăng nhập Blogger Vào Mẫu – Chỉnh sửa HTML
Chèn đoạn code này vào trước thẻ </body> rồi Lưu mẫu lại

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//gb-replace-images
var images=document.getElementsByTagName("img");for(var i=0;i<images.length;i++){images[i].src=images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh3.ggpht.com")}
//]]>
</script>

Hoặc
Đăng nhập Blogger – Vào Mẫu – Chỉnh sửa HTML
Chèn đoạn code dưới vào trước thẻ </body> rồi Lưu mẫu lại

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//gb-replace-images
$("body img").each(function(){$(this).attr("src",$(this).attr("src").replace(/\/[0-9]+(\.bp\.blogspot)?/,"/lh3.ggpht.com"))});
//]]>
</script>

 

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *