Trang chủ, Danh mục: Thủ Thuật Blogspot

Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Đầu tiên các bạn vào Hưỡng dẫn tùy chỉnh Robots.txt cho Blogspot

Code

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 
User-agent: *
Allow: /
Allow: /search/label/
Disallow: /*?updated-max=*
Allow: *archive.html 
Allow: /
Sitemap: link-blog-của-bạn/sitemap.xml

và cuối cùng là chỉnh sủa Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh – Bật thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *