Thủ Thuật Wordpress

Cải thiện tốc độ và tối ưu SEO trên thẻ Header trong WordPress

Nếu bạn la người mới sử dụng WordPress chắc hẳn sẽ không biết rằng WordPress đã mặc định chèn thêm rất nhiều đoạn mã không thực sự cần thiết vào phần header của mã nguồn HTML đúng không?Tại sao chúng lại không thật sự cần thiết ? Đơn giản chúng chả mang lợi ích gì cho SEO mà còn làm ảnh hướng tốc độ load…

Tiếp tục đọc

Thủ Thuật Wordpress

Hướng dẫn thay tên mặc định khi không đề giá trong woocommerce

Hưỡng dẫn thay tên mặc định khi không viết giá trong woocommerce. Hưỡng dẫn chỉnh giá liên hệ khi không đề giá trong woocommerce. Bạn hãy chèn code bên dưới vào thư mục functions.php Dưới đây là code: add_filter( ‘woocommerce_empty_price_html’, ‘on_empty_price’, PHP_INT_MAX ); function on_empty_price( $price ) { return ‘Giá: Liên hệ’; } hoặc code khác: function lienhe($price) { if(empty($price))…

Tiếp tục đọc