Thủ Thuật Web

Hướng dẫn cài phpMyAdmin trong Openshift v3

Hướng dẫn cài phpMyAdmin lên host PHP Openshift v3 Nếu bạn nào chưa đọc bài Cài quản lý file cho PHP trên Openshift v3 thì nên xem lại. Bước 1: Tải phpMyAdmin mới nhất từ trang chủ https://www.phpmyadmin.net Link download bản mới nhất hiện tại: phpMyAdmin-4.7.4-all-languages.zip Bước 2: Tải phpMyAdmin lên host Đăng nhập vào quản lý file trên host, tải file phpMyAdmin-4.7.4-all-languages.zip lên host…

Tiếp tục đọc

Thủ Thuật Web

Hướng dẫn thêm tên miền tùy chỉnh cho web trên Openshift v3

Vào Applications > Routes, nhấn Create Route. Ở phần *Name: điền tên để phân biệt với các domain khác. Hostname: nhập tên miền của bạn vào. Nếu để trống Openshift sẽ tự cấp cho bạn 1 tên miền ngẫu nhiên. *Service: Chọn php Secure route: Nếu bạn có chứng chỉ SSL thì tick chọn để dùng giao thức https, không thì đừng…

Tiếp tục đọc

Thủ Thuật Web

Bước đầu cài và quản lý file cho PHP trên Openshift v3

Bước 1: Tạo project PHP với Git Repository Distro-Manager Ta sẽ dùng mã nguồn quản lý file của tác giả IzeroCs tại địa chỉ: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager Điền tên project, ở dòng * Git Repository URL: nhập link sau: https://github.com/IzeroCs/Distro-Manager Xong nhấn Create. Chờ một lát cho quá trình build hoàn thành, bạn sẽ được cấp cho 1 url trỏ đến host của bạn như…

Tiếp tục đọc