Nghệ thuật sống

Những điều nên buông bỏ mà người xưa đã dậy

Người xưa có câu: “Cầm lên được, Hạ xuống được”, “Cầm lên được” là NĂNG LỰC là gánh vác, chịu trách nhiệm. “Hạ xuống được” lại là TRÍ HUỆ là tự nhiên thoải mái. Cho nên, trong cuộc sống phải biết việc gì nên gánh vác thì gánh vác, việc gì không nên thì hãy buông bỏ! Người xưa khuyên,…

Tiếp tục đọc