Thủ Thuật Web

Những trang web kiểm tra chứng chỉ SSL

Bạn vừa cài đặt xong chứng chỉ SSL trên máy chủ. Làm thế nào để tôi kiểm tra ngày hết hạn của SSL và các thông tin khác xem đã cài đặt ssl đúng chưa? Để kiểm tra chứng chỉ ssl, bạn có thể sử dụng các trang web sau đây: Digicert https://www.digicert.com/help/ Comodo https://sslanalyzer.comodoca.com/ Thawte https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=SO9555 Verisign https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=AR1130 RapidSSL…

Tiếp tục đọc