Thủ Thuật Blogspot

Cách chuyển HTTPS về HTTP và ngược lại trong Blogger/Blogspot

Theo thông báo của Google: Tất cả khách truy cập sẽ có thể xem bài đăng trên miền Blogspot của bạn qua kết nối được mã hóa bằng cách truy cập https://<your-blog>.blogspot.com. Các dấu trang và liên kết hiện có tới blog của bạn sẽ tiếp tục hoạt động. Là một phần của thay đổi này, cài đặt Tính khả dụng…

Tiếp tục đọc