Nghệ thuật sống

Bill Gates và 10 câu bất hủ của ông

1- Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. 2- Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều…

Tiếp tục đọc