Kinh Doanh

Bạn muốn khởi nghiệp hãy đọc kỹ bài này

“Tôi mất hơn 5 tiếng đề nghĩ và viết cái note này, vì thế bạn đừng tiếc 5 phút ngồi đọc vì biết đâu 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ mở công ty. Chắc chắn note này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy”. Những gì tôi sắp viết bạn sẽ không thấy trong sách nào hay báo chí nào,…

Tiếp tục đọc